drept_societar

DREPT SOCIETAR

( SOCIETATI COMERCIALE)

drept societar brasov

Cabinet avocat SORIN ARDELEAN, acorda consultanta juridica in ceea ce priveste:

– înfiinţarea societăţilor comerciale (înregistrare şi autorizarea funcţionării), asociaţiilor şi fundaţiilor;

– redactare şi certificare contracte de societate şi statute de societăţi comerciale;

– redactare şi certificare acte adiţionale;

– înregistrare menţiuni;

– schimbare sediu social;

– înregistrare şi autorizare punct de lucru;

– majorare/reducere capital social;

– prelungirea duratei de funcţionare;

– înregistrări modificări: obiect de activitate, administratori, acţionari, punct de lucru, sucursala, etc.

– înregistrare şi radiere sucursale, filiale, puncte de lucru;

– cesiune (vânzare) de acţiuni şi parti sociale;

– excludere şi retragere asociaţi;

– numiri, revocări şi schimbări de administratori;

– majorare sau reducere de capital social;

– modificări ale obiectului de activitate (adăugare, reducere, codificare);

– schimbarea de denumire ale societăţilor comerciale;

– conceperea şi redactarea actelor constitutive, actelor adiţionale, hotărârilor AGA;

– consiliere şi reprezentare la Oficiul Registrului Comerţului şi în faţa altor autorităţi cu privire la obţinerea înregistrărilor şi avizelor necesare desfăsurării activităţilor comerciale, etc.

– atestare documente/data certă;

– asistenţă specializată în cadrul AGA;

– fuziuni şi achiziţii;

– concurenţă si antitrust;

– executări silite.

drept societar
law concept in business with gavel and scales of justice